Wat?Jongeren met een hulpvraag

Experience Coaching & Training (ECT) is voor jongeren die, om welke reden dan ook, vastlopen in hun ontwikkeling en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Jongeren die onder begeleiding van ECT vallen, zijn over het algemeen tussen de 12 en 25 jaar oud. Met regelmaat zijn het jongeren met gedragsproblemen die voortkomen uit complexe situaties. Bij gedragsproblemen kun je denken aan ontwikkelingsstoornissen, agressieproblematiek, scheidingsproblematiek, niet weerbaar zijn, slachtoffer worden van de druk die externe factoren uitvoeren en/of jongeren die weinig zingeving ervaren in hun leven. Wanneer er problemen zijn op meerdere gebieden tegelijk is er sprake van meervoudige problematiek. ECT is dan in staat om, vast te stellen wat prioriteit heeft voor jongeren om aan te werken en dit ook samen met de jongere uit te voeren.

Door uitbreiding van ons team is het is het nu ook mogelijk om begeleiding aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar aan te bieden. Voor meer inforamtie hierover kunt u contact met ons opnemen via de pagina "CONTACT".